opc_loader

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 - Het aanbod

ARTIKEL 4 – De prijs

ARTIKEL 5 – De verzendkosten

ARTIKEL 6 – De koopovereenkomst

ARTIKEL 7 – De Betaling

ARTIKEL 8 – De levering

ARTIKEL 9 – Klachtenregeling

ARTIKEL 10 – Geschillen

ARTIKEL 11 – Privacy

ARTIKEL 12 – Slotbepaling

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Webwinkel: www.bagsjewelsmore.nl

E-mailadres: info@bagsjewelsmore.nl

KvK-nummer: 56783876

BTW-nummer: NL211165505B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst tussen Bags, Jewels & More en de consument.

2.2   Alvorens een bestelling definitief te plaatsen verklaart de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeelden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

3.2      De artikelen die de consument bestelt, zijn op voorraad en automatisch voor de consument gereserveerd. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen ook niet besteld worden. Indien dit toch het geval is, zal het bedrag na 7 dagen weer worden gestort.

Artikel 4 - De prijs

4.1      Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2      Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 5 - De verzendkosten

5.1      Bags, Jewels & More hanteert voor verzending de tarieven van PostNL voor standaard brievenbuspost en standaard pakkettenpost binnen Nederland en Europa.

5.2      Bags, Jewels & More berekent geen administratiekosten.

Artikel 6 - De koopovereenkomst

6.1      De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2      Na het plaatsen van de bestelling en nadat het bedrag is betaalt, ontvangt de consument een e-mail ter bevestiging van de geplaatste bestelling. Dit is een automatisch opgestelde e-mail die als bevestiging dient voor de koopovereenkomst.

Artikel 7 - Betaling

7.1      Betaling door de consument geschiedt door middel van iDeal of overmaken per bank

Artikel 8 - Levering

8.1      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bags, Jewels & More kenbaar heeft gemaakt.

8.2      Bags, Jewels & More draagt zorg voor een verzorgde verpakking van het bestelde product en het aanbieden van de bestelling bij PostNL.

8.3      Bags, Jewels & More zal de producten uiterlijk na 3 werkdagen leveren na het ontvangen van de bestelling mits de consument met iDeal betaald heeft.

8.4      Bags, Jewels & More is niet aansprakelijk voor het zoekraken van een bestelling met PostNL.

8.5      Indien de bestelling incompleet of beschadigd is dient de consument dit binnen 24 uur na ontvangt aan Bags, Jewels & More te melden via het contactformulier of de mail. In overleg met de consument wordt door Bags, Jewels & More een passende oplossing geboden.

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1      Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten binnen 24 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bags, Jewels & More, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.2      Ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bags, Jewels & More binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 - Geschillen

10.1    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Privacy

11.1    Persoonlijke gegevens van de consument worden vertrouwelijk behandeld en zullen door Bags, Jewels & More nooit aan derden worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 12 - Slotbepaling

12.1    Indien op de website of andere uitingen van Bags, Jewels & More voorwaarden staan die (mogelijk) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, of zo geïnterpreteerd kunnen worden, dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.